Onze jongeren

Een thuis voor jongeren

Algemene Voorwaarden Geestelijke gezondheidszorg 2017

Deze Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Download:
Algemene voorwaarden Geestelijke gezondheidszorg (989 kb)

Algemene voorwaarden Privacy verklaring Algemene voorwaarden GGZ 2017 Jaarverslag 2022